ADB hỗ trợ 21,5 tỷ USD cho việc xóa đói giảm nghèo

ThienNhien.Net – Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), trong năm 2012 thiết chế tài chính lớn nhất khu vực này đã phê duyệt kỷ lục 21,5 tỷ USD tài trợ cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, tập trung trong 5 lĩnh vực chính gồm cơ sở hạ tầng, môi trường, hợp tác-hội nhập khu vực, phát triển và giáo dục.

Theo thông cáo báo chí mới nhất của ADB, ngân hàng đã tiếp tục tập trung vào ba chương trình nghị sự chủ yếu của mình, là tăng trưởng toàn diện, tăng trưởng bền vững về môi trường và hội nhập khu vực.

Về hội nhập, ADB đã dành ưu tiên cho sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các nước trong khu vực, trong đó có Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN; chiến lược 5 năm mới cho Chương trình Hợp tác Kinh tế khu vực Trung Á (CAREC); quan hệ đối tác xuyên biên giới giữa Trung Quốc với Mông Cổ và Trung Quốc với Việt Nam; đẩy nhanh hợp tác ở Nam Á; và các dự án mới cho Hợp tác Tiểu vùng sông Mekong thập kỷ thứ hai.

Ảnh: article.wn.com
Ảnh: article.wn.com

Thông cáo cũng đề cập tới những thành tựu đáng chú ý khác của ADB trong năm 2012 bao gồm hỗ trợ vốn đầu tư 825 triệu USD cho các hệ thống truyền tải điện ở Ấn Độ; bổ sung kỷ lục 12,4 tỷ USD cho Quỹ Phát triển châu Á để giúp đỡ những người nghèo nhất của châu lục; cấp các khoản tín dụng đầu tiên giúp Timor Leste nâng cấp mạng lưới giao thông đường bộ.

Đồng thời, ADB cũng hỗ trợ 625 triệu USD cho Quỹ Cơ sở hạ tầng Philippines; kế hoạch quan hệ đối tác công-tư mới; Chiến lược đối tác quốc gia mới cho Myanmar và Chương trình cấp vốn chuỗi cung cấp đầu tiên của ADB nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận vốn để phát triển.

Ngoài ra, ADB cũng đã tiếp tục nâng cao hiệu suất hoạt động và hiệu qủa phát triển trong năm 2012.