Quảng Ngãi : Sơ kết vụ Đông xuân 2009-2010

ThienNhien.Net – Vụ Đông xuân 2009 – 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, giá cả các loại vật tư phục vụ sản xuất tăng, dịch bệnh hại cây trồng diễn biến phức tạp, song theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi, các loại cây trồng hàng năm của tỉnh vẫn đạt kết quả khá.


Trong vụ Đông Xuân vừa qua, toàn tỉnh đã gieo sạ 36.897,9 ha lúa, năng suất bình quân đạt 54,8 tạ/ha (tăng 1,7% so với cùng kỳ vụ trước, tăng 0,8% so với kế hoạch), sản lượng đạt 202.243 tấn (tăng 1,6% so với kế hoạch). Cây ngô thực hiện 4.683,6 ha, năng suất đạt 52,6 tạ/ha, sản lượng đạt 24.646 tấn (tăng 5,9 %); thực hiện 6.928 ha rau, đậu các loại, 3.722,9 ha lạc… kết quả các cây rau, đậu, lạc đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tình hình chăn nuôi trong vụ phát triển ổn định. Các loại dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, lợn tai xanh không phát sinh các ổ dịch mới; các loại dịch bệnh thông thường xảy ra rải rác ở một số địa phương nhưng không đáng kể. Các cơ quan chức năng của tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y ở các điểm giết mổ, các tụ điểm kinh doanh, phương tiện vận chuyển; hiện đang triển khai tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc năm 2010.

Hoạt động khai thác thủy sản trong 4 tháng đầu năm ước đạt 26.095 tấn, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng khai thác thủy sản giảm một phần do tính thời vụ, một phần do ảnh hưởng của việc bắt giữ tàu đánh cá và các hoạt động quân sự của hải quân Trung Quốc trên ngư trường truyền thống của ngư dân Quảng Ngãi.

Kế hoạch vụ Hè thu 2010, toàn tỉnh sẽ gieo sạ 31.731 ha lúa, 4.550 ha ngô, 5.109 rau, đậu các loại. Ngành Nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các huyện tập trung chỉ đạo tốt công tác sản xuất vụ Hè thu, đề ra các giải pháp tưới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với tình hình nguồn nước tưới (xây dựng kế hoạch phòng chống hạn có hiệu quả).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp phải dự báo kịp thời tình hình sâu bệnh hại, giúp nông dân phòng trừ tốt trên các loại cây trồng; tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm,…phấn đấu vụ Hè thu năm 2010 đạt kết quả cao.