Ấn phẩm về một số loài cá quan trọng ở hạ lưu sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Hệ thống sông Mê Kông là nơi cung cấp thực phẩm và sinh kế cho hàng triệu cư dân và được đánh giá là một trọng những khu hệ cá phong phú và đa dạng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hiện sản lượng cũng như nguồn lợi cá ở hạ lưu sông Mê Kông đang suy giảm mạnh, đặc biệt là các loài cá cỡ lớn do việc khai thác bừa bãi và nguy hiểm.

Năm 2005, Ủy hội sông Mê Kông (MRC) đã giới thiệu ấn phẩm “Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Kông” với mục tiêu tạo thêm sự hiểu biết, thúc đẩy việc tiếp tục nghiên cứu, bảo vệ và quản lý nguồn cá ở sông Mê Kông.

Ấn phẩm do nhóm tác giả A.F.Poulsen, K.G.Hortle, J.Valbo-Jorgensen, S.Chan, C.Kchhuon, S.Viravong, Kbouakhamvongsa, U.Suntomratana, N.Yoorong, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Quốc Bảo biên soạn; được dịch bởi tiến sĩ Nguyễn Quốc Ân và Lê Thành Bắc.