WB kêu gọi hỗ trợ bình đẳng giới ở các nước nghèo

ThienNhien.Net – Thừa nhận thế giới đã có những tiến bộ nhất định trong việc thu hẹp khoảng cách về giới nhưng bản báo cáo Bình đẳng giới và phát triển năm 2012 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 15/12 cũng chỉ ra nhiều thách thức trong vấn đề này.

Kỳ vọng mà WB đặt ra không chỉ dừng ở việc phản ánh thực trạng bất bình đẳng giới mà qua đó còn muốn kêu gọi các đối tác phát triển đầu tư, tài trợ nhiều hơn cho các nước nghèo thực hiện bình đẳng giới thông qua các dự án về nước sạch, vệ sinh môi trường và y tế, trong đó chú trọng tới các dịch vụ cho sản phụ và trẻ em gái.

Bên cạnh đó, các quốc gia cũng cần tập trung vào chính sách công trong nước nhằm góp phần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới. Cụ thể, đối với một số vấn đề như tỷ lệ tử vong sản phụ cao, đòi hỏi tăng cường các tổ chức cung cấp dịch vụ. Với các bất bình đẳng khác như bất bình đẳng cơ hội kinh tế, chính sách cần giải quyết các khó khăn về thị trường và thể chế nhằm giúp phụ nữ tìm được công việc có thu nhập cao hoặc được làm việc trong môi trường lao động an toàn.

Riêng tại Việt Nam, tuy tỷ lệ tử vong cao ở nữ thanh niên đã giảm hẳn nhờ tăng cường các dự án về tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường, song để giải quyết những khó khăn chung trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều chuyển biến phức tạp, Việt Nam cần thúc đẩy các giải pháp về chính sách và kinh tế nhiều hơn nữa.