Sổ tay Giảm rác thải nhựa đại dương dành cho ngư dân

Từ ngày 10-13/12, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thủy sản phát sổ tay hướng dẫn Giảm rác thải nhựa đại dương vì sự sống và sinh kế tại các cảng cá 2 tỉnh Đà Nẵng và Phú Yên.

Đại diện Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang gửi đến ngư dân sổ tay và quà tặng của dự án. (Ảnh: HN).

Các hoạt động dự án

Trong khuôn khổ dự án Truyền thông thí điểm hướng đến nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với rác thải nhựa đại dương trong cộng đồng ngư dân và người nuôi trồng thủy sản với sự tài trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Thuỷ sản và WWF-Việt Nam triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng đến giảm rác thải nhựa đại dương vì sự sống và sinh kế.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Phú Yên và đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam gửi đến ngư dân sổ tay và quà tặng của dự án. (Ảnh: Đặng Thăng).

Các hoạt động của dự án thông qua các bản tin phát thanh, truyền hình, bài viết đăng trên các phương tiện truyền thông đại chúng địa phương và trên truyền thông đa phương tiện của Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, dự án gửi đến ngư dân thông điệp giảm rác thải nhựa thông qua các pa-nô treo tại cửa ra vào cảng cá, nơi tập trung đông ngư dân và những người làm dịch vụ.

Sổ tay hướng dẫn giảm rác thải nhựa đến với các cảng cá ở Phú Yên và Đà Nẵng

Báo Nông nghiệp Việt Nam đã biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay truyền thông thí điểm hướng đến nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với rác thải nhựa đại dương trong cộng đồng ngư dân và người nuôi trồng thủy sản.

Sổ tay Giảm rác thải nhựa đại dương vì sự sống và sinh kế được phát trực tiếp đến ngư dân nhằm tạo ra sự hưởng ứng rộng rãi của người dân về giảm rác thải nhựa.Báo Nông nghiệp Việt Nam hy vọng thông điệp và các mô hình của dự án sẽ tiếp tục lan tỏa đến các cảng cá trong cả nước và các hoạt động dự án ngày càng hiệu quả hơn đối với ngư dân và người nuôi trồng thủy sản.

Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Tổng cục Thủy sản và WWF – Việt Nam chung tay trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.