RDSC tuyển thực tập sinh

RDSC tuyển 5 thực tập sinh cho Chương trình phát triển nông thôn.

Mục tiêu: chương trình rèn luyện các kỹ năng thực tế mà một nhà khoa học trẻ cần có để làm việc có hiệu quả trong những tổ chức phát triển bằng phương pháp đào tạo vừa học vừa làm có hướng dẫn (on-the-job training).

Địa bàn hoạt động: các thôn dự án của RDSC tại huyện Thanh Sơn và Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng tham gia: các nhà khoa học trẻ còn ít kinh nghiệm là sinh viên những năm cuối hoặc mới ra trường đang công tác ở các tổ chức phi lợi nhuận.

Các hoạt động chính trong đợt thực tập là:

• Tham gia chuẩn bị, điều tra khảo sát, thu thập thông tin về khả năng thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng

• Tham gia tổ chức thực hiện theo dõi giám sát các chương trình dự án đang hoạt động

• Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, đánh giá dự án

• Thực dự các sinh hoạt khoa học , các hoạt động đào tạo khác

Thông tin chi tiết xem tại đây.