Cơ hội nhận học bổng VEF 2014

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa thông báo về Chương trình Học bổng cho niên học 2014.

Niên học 2014, VEF dự định cấp khoảng 40 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2014.

VEF cấp học bổng cho chương trình học lấy bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, cho các ngành khoa học cơ bản (khoa học tự nhiên, vật lý, và môi trường), toán học, y tế (như y tế công cộng, dịch tễ học và miễn dịch học), kỹ thuật và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin). Các ngành học bao gồm các ngành khoa học cơ bản như sinh học, hoá học, và vật lý, cũng như khoa học nông nghiệp và khoa học máy tính. Những ứng viên theo học các ngành về biến đổi khí hậu (khoa học môi trường) hoặc năng lượng hạt nhân sẽ được ưu tiên trong trường hợp những ứng viên này có các tiêu chuẩn đồng đều như các ứng viên khác.

VEF chỉ chấp nhận hồ sơ đăng ký online.

Hạn đăng ký quy trình A: từ 10/12/2012 đến 10/04/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.