SNV tuyển tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển 01 chuyên gia về giới/phát triển xã hội tư vấn cho Chương trình: “Harnessing Climate Change Mitigation Initiatives to Benefit Women” của ADB.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/04/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.