“Vun trồng một tương lai no đủ”

ThienNhien.Net – Đây là tên một báo cáo được Tổ chức Oxfam công bố vào sáng nay (16/10) tại Hà Nội.

Báo cáo “Vun trồng một tương lai no đủ” đã đi sâu phân tích tình hình an ninh lương thực của Việt Nam và những khó khăn mà những người yếu thế tại Việt Nam đang phải đối mặt như: cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, thiếu thốn đất đai, tiếp cận thị trường kém, thu nhập thấp, thời tiết khắc nghiệt, giá cả leo thang.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra tiềm năng to lớn của nông nghiệp, vai trò quan trọng của nông dân, nhất là nông dân sản xuất nhỏ trong công cuộc phát triển đất nước. Thời gian qua, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng ít đầu vào, thân thiện với môi trường trong khi vẫn tăng năng suất đã được sáng tạo và thử nghiệm thành công tại nhiều địa phương. Những mô hình này đã tạo cơ hội để hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tham gia vào quá trình sản xuất lớn.

Tuy nhiên, để vun trồng một tương lai no đủ, Báo cáo đưa ra một số đề xuất thay đổi chính sách như: chấm dứt đói nghèo, suy dinh dưỡng và giải quyết căn bản các nguyên nhân gây mất an ninh lương thực; đưa người dân vào tiến trình phát triển và chấm dứt mọi hình thức loại trừ, gạt bỏ; tăng đầu tư cho nông dân sản xuất quy mô nhỏ; cải thiện chính sách đất đai; tăng cường sức mạnh và sự tham gia của nông dân thông qua các tổ nhóm nông dân.

Những đề xuất này hướng đến một sự cam kết mạnh mẽ giữa các bên tham gia, góp phần thúc đẩy sự thay đổi một cách toàn diện nền nông nghiệp Việt Nam.

Theo TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp, “báo cáo đã vang lên tiếng nói bảo vệ những cộng đồng yếu thế, đặc biệt là người nghèo, nông dân sản xuất quy mô nhỏ, phụ nữ và người dân tộc thiểu số”.