Thành lập Hạt kiểm lâm Khu BTTN Núi Ông

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ông (huyện Tánh Linh) nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng tại khu vực này.

Bộ NN&PTNN yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận xem xét quyết định thành lập Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ông theo thẩm quyền.