Tăng cường quản lý hoạt động mua bán nông lâm sản

ThienNhien.Net – Nhằm phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nông nghiệp và người nông dân trong việc sản xuất và tiêu thụ nông lâm sản, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý hoạt động mua bán nông lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao làm đầu mối chủ trì tạo mối liên kết chặt chẽ giữa 3 nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà nước), đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, mời các doanh nghiệp và các nhóm hộ tổ chức thương thảo và thông báo giá sàn đối với 3 loại nông sản: mía, mỳ, gỗ nguyên liệu giấy.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương hướng dẫn thành lập hội ngành hàng, trước hết đối với 3 loại nông sản trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc cấp chứng nhận đầu tư đối với 02 loại nông sản mỳ, gỗ nguyên liệu giấy.

Sở Công thương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường.

UNND các huyện tiếp tục tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân trong việc trồng cây nguyên liệu theo đúng kế hoạch, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nghiêm túc thực hiện hợp đồng đã ký kết với nhà doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần chủ động đề xuất với chính quyền các cấp về vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến, thực hiện nghiêm túc việc thương thảo giá nông lâm sản với các cơ quan nhà nước để thống nhất giá. Thực hiện bảo hiểm giá nông lâm sản.