Lào Cai: Thành lập Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát

Ngày 8/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát và Quyết định chuyển Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Lào Cai.

Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát được thành lập theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND, ngày 2/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát.

Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát có con dấu, có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở đặt Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, thuộc thôn Ngải Chồ, xã Dền Sáng, huyện Bát Xát( Lào Cai).

Theo đó, ông Ngô Kiên Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Trưởng Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát; ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức Phó Hạt trưởng. Các bộ phận giúp việc gồm: Hành chính, tổng hợp; quản lý, bảo vệ rừng; thanh tra, pháp chế; trạm kiểm lâm địa bàn gồm: Trạm Kiểm lâm xã Dền Sáng và Trạm Kiểm lâm xã Sàng Ma Sáo.

Trao quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát và chuyển Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai

Tại Lễ công bố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố Quyết định số 2542/QĐ-UBND, ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh lào Cai về việc chuyển Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Hạt Kiểm lâm Bát Xát nay về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai. Ông Lục Thượng Đại được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát. Kể từ 8/9 sẽ chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, số người làm việc, tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu… của Ban Quan lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát có chức năng nhiệm vụ là tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát; thực hiện các biện pháp phát triển bền vững các loại tài nguyên; tổ chức nghiên cứu và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức khoanh nuôi xúc tiến tái sinh các loại cây bản địa, hệ sinh thái rừng; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án phát triển du lịch sinh thái; giáo dục tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phát triển lâm nghiệp, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên…

Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2017, có diện tích 18.637 ha, với 940 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và trên thế giới. Việc chuyển Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai quản lý và thành lập Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên Bát Xát nhằm đảm bảo thực hiện đúng Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.