Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thủy điện Thạch Nham

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Sở Công thương tỉnh về việc hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Thạch Nham.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với chủ đầu tư dự án thủy điện Thạch Nham bổ sung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Thạch Nham cho Tổng cục Năng lượng – Bộ công thương theo yêu cầu của Tổng cục tại công văn Số 659/TCL – TĐ.