HFH tuyển Cán bộ Phát triển Nguồn lực

Tổ chức Nhà ở Nhân đạo (HFH) tại Việt Nam cần 01 tuyển Cán bộ Phát triển Nguồn lực, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 7/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.