MDRI tuyển 4 Chuyên viên nghiên cứu

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đang tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment@mdri.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/03/2016