SCDI tuyển Cán bộ dự án

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) cần tuyển vị trí Cán bộ dự án, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/01/2014.

Thông tin chi tiết (tiếng Việt) xem tại đây.