VietHealth tuyển Cố vấn Kỹ thuật

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) tuyển Cố vấn Kỹ thuật đánh giá dự án “Nâng cao năng lực của mạng lưới chăm sóc sức khỏe trong việc phát hiện sớm khuyết tật trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long và Đà Nẵng”

Hạn nộp hồ sơ: 15/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.