Vay vốn ADB phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu-Nam sông Mã

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu-Nam sông Mã, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Phó Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định vay trên với đại diện ADB.

Được biết, dự án đầu tư hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Toàn bộ tuyến kênh bao gồm: kênh chính dài 16,510 km, kênh chính Bắc 58,4998 km, kênh chính Nam dài 43,348 km.

Sau khi hoàn thành hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã sẽ phát huy hiệu quả đồng bộ của Công trình Thủy lợi – Thủy điện Cửa Đạt phục vụ sản xuất, dân sinh.

Hệ thống kênh Bắc sông Chu – Nam sông Mã chủ động tưới tự chảy cho gần 32.000 ha (thay thế hơn 100 trạm bơm lớn, nhỏ dọc sông Chu, sông Mã, sông Cầu Chày).