Thủy điện Đak Mi 1 trồng bù gần 43 ha rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kon Tum vừa phê duyệt dự án trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình thủy điện Đak Mi 1 tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.

Dự án do Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum thực hiện trên tổng diện tích 42,57 ha, tương ứng với tổng vốn gần 900 triệu đồng, thực hiện trong vòng 4 năm.

Vị trí trồng rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tại khoảnh 1,2 tiểu khu 70, xã Xốp và khoảnh 4,6 tiểu khu 60, xã Đăk Choong, cùng thuộc huyện Đăk Glei. Loại cây trồng là thông ba lá với mật độ trồng khoảng 1.200 cây/ha.