Đà Nẵng tìm hướng giảm phát thải khí nhà kính ở KCN

ThienNhien.Net – Dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng carbon thấp – Nghiên cứu thí điểm tại Đà Nẵng” nhằm xây dựng kế hoạch hành động hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển theo định hướng giảm phát thải carbon.

Đây là một trong những nghiên cứu ứng dụng đầu tiên được triển khai trong cả nước hướng tới phát triển khu công nghiệp carbon thấp. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp trong việc quản lý phát thải khí nhà kính, nhằm đảm bảo các mục tiêu môi trường, kinh tế, và xã hội.

Kết quả của dự án có thể trở thành mô hình tiêu điểm và có thể nhân rộng tại các khu công nghiệp trên khắp cả nước.

Ảnh minh họa: inhabitat.com
Ảnh minh họa: inhabitat.com

Báo cáo tại cuộc hội thảo sáng 4/3, tại TP. Đà Nẵng, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp đưa ra các đề xuất với mục tiêu đến năm 2017 cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính ở Đà Nẵng. Các hoạt động chính bao gồm: Thúc đẩy thực hiện kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm cho doanh nghiệp; chuyển đổi các nhiên liệu đốt hóa thạch sang khí LPG hoặc nhiên liệu sinh khối; tăng cường phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý bùn thải…

Hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp tập trung sản xuất chủ yếu ở các ngành may mặc, linh kiện điện tử và chế biến thủy sản.

Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2013 của Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng cho thấy lĩnh vực năng lượng bao gồm sử dụng điện và nhiên liệu đốt chiếm tỷ trọng hơn 76% tổng phát thải khí nhà kính.