Kon Tum duyệt đề án định giá rừng

ThienNhien.Net – Đề án định giá rừng để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt sẽ được áp dụng cho các dự án giao, cho thuê rừng, chuyển rừng trồng cao su và các dự án đầu tư phải chuyển mục đích sử dụng rừng.

Với nhóm rừng sản xuất là rừng tự nhiên để giao hoặc cho thuê, giá rừng được quy định thành 4 loại: rừng rất giàu, rừng giàu, từng trung bình và rừng nghèo.

Các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, công trình an ninh quốc phòng, các dự án có tính chất an sinh xã hội nằm ngoài quy định nêu trên (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Cụ thể, đối với nhóm rừng rất giàu (từ 301m3 đến ≥ 400 m3/ha), giá quyền sử dụng 1 ha rừng tương ứng từ 25,93 – 32,2 triệu đồng; với nhóm rừng giàu (201 m3 – 300 m3/ha), mức giá dao động từ 15,4 – 20,5 triệu đồng; mức giá nhóm rừng trung bình (101 m3 – 200 m3/ha) từ 3,3 – 10 triệu đồng; còn rừng nghèo (10 m3 – 100 m3/ha) là 0 đồng.

Với diện tích đất rừng thuộc dự án chuyển đổi sang trồng cao su và diện tích đất rừng chuyển mục đích sang thực hiện dự án xây dựng công trình thủy điện, thăm dò khai thác khoáng sản và các dịch vụ khác, mức giá được quy định chung là 16 triệu đồng/ha.

Riêng phần lâm sản trên đất, sẽ giao cho chủ rừng tổ chức thiết kế khai thác tận thu và bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước.

Về giá sử dụng rừng để tính tiền bồi thường cho chủ rừng khi nhà nước thu hồi rừng, bảng giá được áp dụng theo mức giá quy định quyền sử dụng rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Riêng giá quyền sử dụng rừng để tính tiền bồi thường rừng đối với các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại về rừng, sẽ áp dụng bảng giá quyền sử dụng rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhân với hệ số K (quy định tại Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLB-BNN-BTC ngày 26/05/2008 của Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính) để tính toán bồi thường.