Chuyển mục đích sử dụng 30.100m2 rừng

Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (Ảnh: Tingoc.com)

ThienNhien.Net – Đầu tháng 4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (thuộc tỉnh Lâm Đồng) để xây dựng đường dây điện 110KV.

Về vấn đề này, vừa qua tại Văn số bản số 549/TTg-KTN (ngày 09/4/2011), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến như sau: Đồng ý chuyển mục đích sử dụng 30.100m2 (thuộc phân khu dịch vụ hành chính, Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng) để thi công tuyến đường điện 110KV, đấu nối Nhà máy thủy điện YanTann Sien vào hệ thống điện lưới Quốc gia.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng bố trí diện tích đất bổ sung cho quy hoạch lâm nghiệp và có kế hoạch trồng rừng mới thay thế cho diện tích rừng bị chuyển đổi sang mục đích khác.