KCN Đình Trám thu phí xử lý nước thải từ 1/1/2013

ThienNhien.net – Theo Quyết định số 314/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, từ 1/1/2013, tỉnh sẽ tiến hành thu phí xử lý nước thải của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Trám với mức giá 6.200 đồng/m3 nước thải.

Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Đình Trám (Ảnh: baobacgiang.com.vn)

Đối với các doanh nghiệp sử dụng nước sạch của Công ty TNHH một thành viên thoát nước Bắc Giang hoặc đơn vị cung cấp nước sạch khác, khối lượng nước thải bằng 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn sử dụng nước sạch. Còn các doanh nghiệp sử dụng nước từ nguồn nước ngầm, khối lượng nước thải bằng 80% khối lượng nước khai thác theo giấy phép được cấp hoặc theo khối lượng nước thải trong trường hợp doanh nghiệp tự lắp đồng hồ đo nước thải.

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang ký hợp đồng xử lý nước thải với các doanh nghiệp và trực tiếp thu tiền xử lý nước thải hàng tháng; có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền quy định về quản lý, sử dụng tiền thu xử lý nước thải theo pháp luật hiện hành.

Khi chi phí cho việc xử lý nước thải thay đổi làm tăng trên 20% đơn giá xử lý nước thải, Ban Quản lý các khu công nghiệp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh cho phù hợp.