Oxfam GB tuyển Cán bộ chương trình

Oxfam GB cần tuyển Cán bộ chương trình, làm việc tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2011.

Được thành lập vào năm 1942, Oxfam Anh đã lần đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 1955, và trở thành một trong những tổ chức nhân đạo và phát triển hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Oxfam Anh hoạt động trên các lĩnh vực bao gồm Sinh kế nông thôn; Giáo dục cơ bản; Quản lý thiên tai, Bình đẳng giới và Vận động chính sách xã hội và kinh tế cấp quốc gia. Oxfam Anh là một thành viên của tổ chức Oxfam Quốc tế.

CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (cấp bậc D2)
Mã vị trí: INT4383
Vị trí này sẽ ký hợp đồng 2 năm (có khả năng gia hạn), làm việc tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Mục tiêu của vị trí: Hỗ trợ việc triển khai các dự án của chương trình Quyền được lắng nghe tại tỉnh Ninh Thuận
Quản lý trực tiếp: Cán bộ chương trình Quyền được lắng nghe
Nhân viên: Các Thực tập sinh tại văn phòng Bác Ái

Nhiệm vụ cụ thể của vị trí:
1. Quản lý dự án
– Đảm bảo các hoạt động dự án diễn ra tại địa phương diễn ra đúng mục tiêu dự án, đúng tiến độ đề ra và đúng theo những quy định chuẩn mực của Oxfamvà các nhà tài trợ
– Chịu trách nhiệm chính trong quá trình làm việc cùng đối tác để lập kế hoạch hàng quý, năm cũng như báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính quý, năm của dự án theo đúng thời gian quy định.
– Hỗ trợ đôn đốc đối tác trong việc triển khai các hoạt động dự án theo kế hoạch đã đề ra, hỗ trợ, đôn đốc đối tác trong việc hoàn thiện báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính quý, năm
– Trực tiếp giám sát – đánh giá các hoạt động dự án được giao diễn ra tại địa phương và báo cáo các hoạt động thuộc các dự án thuộc chương trình Quyền được lắng nghe tại huyện Bác Ái.
– Hỗ trợ việc triển khai các hoạt động thuộc chương trình trong địa bàn khác tại tỉnh Ninh Thuận khi cần thiết. Các hoạt động này bao gồm nhưng không giới hạn trong: lập kế hoạch và báo cáo hoạt động và tài chính quý của dự án; tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo; các hoạt động truyền thông, vận động chính sách; hỗ trợ hoạt động của các tổ nhóm cộng đồng, các hoạt
động huy động sự tham gia của cộng đồng vào các chương trình, chính sách tại địa phương…
– Đưa ra các sáng kiến để thiết kế và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình xã hội phù hợp với tình hình địa phương
– Điều phối hoạt động của các dự án thuộc chương trình Quyền được lắng nghe nói riêng và Oxfam Anh nói chung được triển khai tại huyện Bác Ái nhằm tránh chồng chéo và phát huy tốt nhất các nguồn lực
– Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến các dự án của Oxfam tại Ninh Thuận cũng như tại Việt Nam khi có yêu cầu

2. Đại diện Oxfam làm việc với đối tác địa phương.
– Làm việc với vai trò đại diện Oxfam tại địa phương khi cần thiết
– Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các cơ quan đối tác địa phương, người hưởng lợi và các bên liên quan tại huyện Bác Ái nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung. Đóng vai trò điều phối và cầu nối liên lạc giữa văn phòng Oxfam tại Hà Nội và các nhà chức trách và các bên liên quan tại địa phương.
– Thường xuyên nắm bắt và đảm bảo cung cấp các thông tin liên quan về địa bàn và dự án đầy đủ, chính xác và kịp thời tới các bên liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch và đưa ra các giải pháp hợp lý cũng như việc triển khai chương trình tại địa phương.

3. Quản lý văn phòng
– Quản lý văn phòng Oxfam tại Bác Ái bao gồm tài sản, trang thiết bị của văn phòng đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả và theo đúng quy định quản lý tài sản của Oxfam.
– Hỗ trợ Oxfam đạo tạo nguồn nhân lực cho địa phương thông qua việc quản lý, hướng dẫn thực tập sinh địa phương làm việc tại văn phòng và tham gia các hoạt động dự án.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN CHO VỊ TRÍ
♦ Ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo
♦ Có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và quản lý dự án, đặc biệt kinh nghiệm và kỹ năng áp dụng phương pháp có sự tham gia của cộng đồng
♦ Khả năng làm việc độc lập và làm việc trong nhóm
♦ Có kinh nghiệm quản lý nguồn lực: nhân lực, tài chính, tài sản
♦ Hiểu biết và có kinh nghiệm thực tiễn về các vấn đề bình đẳng (đặc biệt bình đẳng giới) và phát triển nông thôn, đặc biệt tại tỉnh Ninh Thuận nói chung và Bác Ái nói riêng
♦ Kỹ năng tin học (Microsoft Word, Excel, Internet)
♦ Kỷ luật tốt và khả năng làm việc hiệu quả, quản lý thời gian tốt
♦ Có khả năng tới các địa phương của dự án thường xuyên và nhiệt tình làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số
♦ Khả năng viết báo cáo và trình bày diễn đạt tốt
♦ Có kinh nghiệm làm việc tại Ninh thuận và hiểu biết về văn hóa, ngôn ngữ địa phương là một lợi thế
♦ Biết tiếng Raglai là một lợi thế
♦ Sử dụng được tiếng Anh là một lợi thế

Tổng Lương hàng năm: 10,000 USD – 12,000 USD
Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 20/03/2011

Ứng viên quan tâm có thể gửi đơn xin việc, kèm với các kinh nghiệm bằng cấp liên quan đến địa chỉ
Văn phòng Oxfam Anh tại Việt Nam, tầng 5, ngõ 22 Lê Đại Hành, Hà nội
Hoặc qua địa chỉ Email: hanoihr@oxfam.org.uk
Oxfam cung cấp mức lương và các chế độ hấp dẫn cho vị trí này. Chỉ các ứng viên qua được vòng sơ tuyển mới được mời phỏng vấn.