Save The Children tuyển giám đốc toàn cầu

Tổ chức Save The Children cần tuyển giám đốc toàn cầu phụ trách vấn đề về quyền trẻ em, làm việc tại bất kỳ văn phòng đại diện nào của Save the Children International.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng tải  hồ sơ, đăng nhập và ứng tuyển tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.