GTV tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Phi chính phủ của Italia – Gruppo Trentino Volontariato (GTV) tuyển Thực tập sinh làm việc tại Hà Nội

Liên hệ:

Chị Võ Thị Nguyệt – Đại diện GTV tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 08, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ qua email: que.vo@gtvonline.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.