Suy giảm đa dạng ở Khu hệ thú Mường Phong

ThienNhien.Net – Từng được xem là nơi ít bị con người tác động nhưng độ phong phú của các quần thể thú thuộc Khu hệ thú Mường Phong, Mộc Châu, Sơn La lại suy giảm mạnh. Trong tổng số 116 loài và phân loài thú phát hiện được thì có 8 loài đã bị tuyệt diệt, 24 loài ở mức hiếm, 54 loài ở mức ít, 25 loài ở mức trung bình và 5 loài ở mức nhiều.

Theo kết quả nghiên cứu vừa được Tạp chí Sinh học tháng 6/2011 công bố, Trung tâm Nghiên cứu động vật ẩn sinh và động vật quý hiếm Việt Nam và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã phát hiện được 116 loài và phân loài ở Khu hệ thú Mường Phong thuộc 74 giống, 27 họ, 9 bộ thú của Việt Nam, trong đó 99 loài và phân loài có mẫu hoặc di vật mẫu, 2 loài quan sát mẫu tại địa phương, 15 loài điều tra qua người dân.

Tuy có suy giảm về số loài nhưng so với nhiều khu bảo tồn thiên nhiên lân cận, số loài ở Khu hệ thú Mường Phong vẫn đa dạng hơn. Hiện số loài thú ở Mường Phong gấp 1,84 lần số loài thú ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, gấp 1,7 lần số loài thú Khu bảo tồn thiên Sốp Cộp, 2,2 lần số loài thú ở Khu bảo tồn thiên nhiên Côpia, 1,74 lần số loài thú Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên và 1,47 lần số loài thú ở Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Theo các nhà nghiên cứu, để bảo tồn và phát triển hệ sinh thái đa dạng của khu rừng, các cấp có thẩm quyền cần sớm có phương án xây dựng Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Phong.