Sở TN – MT Hà Nội chú trọng bảo vệ tài nguyên nước

ThiênNhien.Net – Năm 2009, Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm quản lý hiệu quả và bảo vệ tốt tài nguyên nước – một nguồn tài nguyên phong phú, có ‎ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự sống nhưng đang dần cạn kiệt và ô nhiễm.


Năm qua, Sở TN&MT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 208 đơn vị sử dụng, sản xuất, kinh doanh nguồn nước trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện và xử lý hành chính 128 trường hợp vi phạm những quy định về xả thải bảo vệ môi trường, chất lượng nước tiêu dùng… với số tiền nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.

Nhằm bảo vệ chất lượng nguồn nước ngầm trước nguy cơ bị ô nhiễm nước mặt ngấm xuống tầng dưới theo các lỗ khoan, Sở đã tổ chức rà soát, trám lấp 400 giếng khoan hết hạn hoặc không còn sử dụng, chủ yếu ở khu vực nội thành.

Sở cũng đã phối hợp với UBND các quận/huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Thường Tín… tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước cho hàng nghìn lượt người dân.

Sông Nhuệ – Đáy là một trong những lưu vực sông quan trọng của Hà Nội, nhưng hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề. Kết quả quan trắc năm 2009 tại 86 điểm xả thải vào sông Nhuệ và sông Đáy (đoạn chảy qua Hà Nội) cho thấy 100% điểm xả thải đều không đạt tiêu chuẩn cho phép.

Do đó, theo Sở TN – MT Hà Nội, việc triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – Đáy sẽ là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm 2010.