Gia Lai đầu tư 2 tuyến đường phục vụ cứu hộ vùng lũ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng 2 tuyến đường giao thông (T9 thuộc huyện Kông Chro và T10 thuộc thị xã An Khê) để phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân vùng bão lũ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai phải đầu tư 2 tuyến đường trên phù hợp với quy hoạch và khả năng của ngân sách Nhà nước; tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung các dự án nêu trên vào danh mục các dự án được hỗ trợ theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, hiện nay kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ở Gia Lai vẫn còn yếu, việc đi lại về mùa mưa, lũ vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện cả tỉnh có khoảng 4.600 km đường giao thông tuyến xã, nhưng mới có khoảng 1.000 km được rải nhựa, khoảng 1.500 km đường cấp phối, còn lại là đường đất.