Long An xây dựng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

ThienNhien.Net – Tỉnh Long An vừa xây dựng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011 – 2015 với mục tiêu tiết kiệm từ 5% – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh trong giai đoạn này.

Với đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình”, Chương trình sẽ vận động 1.000 hộ gia đình thuộc 4 điểm thành thị và nông thôn tham gia xây dựng mô hình tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình. Khi kết thúc sẽ có đánh giá kết quả thực hiện đề án dựa trên cơ sở mỗi hộ gia đình tham gia đề án đạt mục tiêu tiết kiệm 10% tổng điện năng tiêu thụ.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Chương trình có đề án về nâng cấp, cải tiến hợp lý hóa dây chuyền sản xuất công nghệ nhằm tiết kiệm điện hiệu quả. Cụ thể, sẽ xây dựng cơ chế, kế hoạch, phương thức hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, khảo sát, phát hiện các trường hợp có lợi thế về tiềm năng và có cơ hội thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, chương trình còn lựa chọn 3 – 4 địa điểm để triển khai đề án mô hình hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đặt mục tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng cụ thể, giảm chi phí năng lượng nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho quá trình sản xuất, sinh hoạt, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội.