Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo thủy nông

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn 2285/TTg-QHQT đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định vay Dự án tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông đã ký với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 07/09/2010 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Hiệp định vay này với đại diện ADB tại Việt Nam.

Được biết, tổng vốn vay ADB cho dự án trị giá 65,222 triệu SDR, tương đương 100 triệu USD (theo tỷ giá tại thời điểm đàm phán) với thời hạn vay 32 năm, trong đó 8 năm ân hạn. Lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp theo.

Mục tiêu chính của dự án là góp phần tăng năng suất nông nghiệp ở vùng Bắc Hưng Hải (gồm tỉnh Hưng Yên, phần lớn tỉnh Hải Dương, một phần tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội). Các hoạt động của dự án sẽ hoàn thành vào 30/06/2016.

Kết quả chủ yếu của dự án là nâng cao chất lượng dịch vụ liên quan tới nước, bao gồm: cải tiến giám sát kỹ thuật, năng lực quản lý của các bên tham gia vào dịch vụ tưới tiêu vùng Bắc Hưng Hải; nâng cao hiệu quả vận hành các hệ thống tưới tiêu.

Cơ quan chủ quản của dự án này là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.