Tăng trưởng xanh – chìa khóa giúp Trung Quốc củng cố vị thế

ThienNhien.Net – Trung Quốc cần hoàn thành bước chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường thông qua cải cách doanh nghiệp, đất đai, lao động và lĩnh vực tài chính, đồng thời đẩy mạnh khu vực tư nhân, đảm bảo công bằng về mặt cơ hội để có thể đạt được các mục tiêu của cơ cấu tăng trưởng kinh tế mới.

Đây là những khuyến nghị chính yếu được rút ra từ bản thông cáo “Trung Quốc 2030: Xây dựng một xã hội thu nhập cao, hiện đại, hài hòa và sáng tạo” (China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society) do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc thực hiện.

Trung Quốc hướng tới tăng trưởng xanh vào năm 2030 (Ảnh minh họa: Apec.org)

Ngoài vấn đề nêu trên, thông cáo cũng đưa ra các bước giúp giải quyết những rủi ro mà Trung Quốc đang phải đối mặt trong vòng 20 năm tới, bao gồm những khó khăn trong việc tháo gỡ “nút thắt” kinh tế ngắn hạn cũng như thách thức về tuổi tác và sự thu hẹp nguồn nhân lực, gia tăng bất bình đẳng, các sức ép môi trường và mất cân bằng thu chi quốc tế.

Đặc biệt, thông cáo nhấn mạnh: tương lai, nền kinh tế Trung Quốc nên đi theo con đường phát triển xanh, hướng tới tăng trưởng bền vững, có lợi cho môi trường và con người.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm dần khi nước này đạt tới giới hạn tăng trưởng trong cơ cấu kinh tế hiện tại. Theo đó, thông cáo ủng hộ việc các nhà hoạch định chính sách chuyển hướng tập trung vào chất lượng của sự tăng trưởng.

Trung Quốc cũng cần xác định lại vai trò của chính phủ trong việc ban hành luật pháp và soạn thảo đường lối phát triển, vai trò của các doanh nghiệp nhà nước cũng như khu vực tư nhân trong quá trình chuyển dịch nền kinh tế, đồng thời theo dõi những động lực thị trường dài hạn như thuế, lệ phí, giấy phép kinh doanh, hạn ngạch, nhãn sinh thái… nhằm khuyến khích doanh nghiệp và nhân dân đi theo con đường phát triển xanh.

Khi tính đến phương thức cải cách cơ cấu kinh tế, thông cáo đặc biệt lưu ý, Trung Quốc cần đặt vấn đề này trong mục tiêu tái cân bằng những thay đổi mang tính toàn cầu thông qua việc hỗ trợ thương mại tư do và quay trở lại với hiệp định đầu tư đa phương… Có như vậy, Trung Quốc mới nhanh chóng xác lập và củng cố vững chắc vị thế của mình trên trường quốc tế.