Thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu cát nhiễm mặn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản ngày 15/09 yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chủ trương không xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.


Theo đó, Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo Quân chủng Hải quân có giải pháp cụ thể để thực hiện các dự án nạo vét luồng, lạch liên quan đến quốc phòng.

Như vậy, trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thống nhất ý kiến chỉ đạo cấm xuất khẩu cát nhiễm mặn từ ngày 30/06/2010 (công văn 5220/VPCP-KTN ).

Trước đó, tại văn bản 8176/VPCP-KTN ban hành từ tháng 11/2009, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu dừng toàn bộ việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ tháng 06/2010. Đối với các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch sông, cửa sông, cảng sông giáp biển tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 16/11/2009 cũng chỉ được tiếp tục thực hiện đến ngày 30/06/2010.

Tính đến cuối tháng 07/2010, cả nước ta có khoảng 20 dự án nạo vét khơi thông luồng lạch có tận thu cát nhiễm mặn đã triển khai trước ngày 16/11/2009. Các dự án này tập trung tại 10 tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng khối lượng cần nạo vét 129,332 triệu m3, trong đó nhu cầu xuất khẩu cát nhiễm mặn là hơn 123 triệu m3. Ngoài ra, còn có 25 dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tại các cửa sông, cảng sông giáp biển, cảng biển với nhu cầu khối lượng cần nạo vét là hơn 148 triệu m3.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng xuất khẩu cát là hoàn toàn hợp lý và đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là trong bối cảnh mức tiêu thụ cát đang ngày càng tăng, đặc biệt, nước ta lại nằm trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu toàn cầu.