Quyết toán bù lỗ kinh doanh xăng dầu năm 2008

ThienNhien.Net – Ngày 06/02, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008. Đây được coi là biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chuyển sang kinh doanh theo cơ chế thị trường.

Theo Thông tư, đối tượng được bù lỗ là các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được Bộ Công Thương giao năm 2008, tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu (diesel, dầu hoả, mazut) với giá nhà nước quy định mà kết quả hoạt động kinh doanh của các mặt hàng dầu bị lỗ.

Thời gian bù lỗ sẽ được áp dụng cho từng mặt hàng: Bù lỗ kinh doanh tiêu thụ mặt hàng mazut
và dầu hoả phát sinh từ ngày 01/01/2008 đến ngày 21/7/2008; bù lỗ kinh doanh tiêu thụ mặt hàng diesel phát sinh từ ngày 01/01/2008 đến ngày 16/9/2008 và lỗ tồn kho mặt hàng diesel nhập khẩu tại thời điểm 16/9/2008 (bao gồm cả diesel nhập khẩu đang trên đường, thuộc sở hữu doanh nghiệp). Trong đó, không bao gồm việc tiêu thụ các mặt hàng dầu sản xuất, chế biến trong nước và tạm nhập tái xuất.

Trên cơ sở báo cáo tài chính 9 tháng năm 2008, số tiền ngân sách nhà nước đã tạm ứng bù lỗ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối lập báo cáo quyết toán bù lỗ cho các mặt hàng dầu theo hướng dẫn tại Thông tư.

Bộ Tài chính sẽ kiểm tra xác định chính thức số tiền bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu theo quy định, từ đó thực hiện cấp tiếp số tiền bù lỗ còn thiếu. Trong trường hợp số tiền đã tạm ứng bù lỗ lớn hơn số tiền quyết toán bù lỗ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có nghĩa vụ hoàn trả kịp thời ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng cho biết, nếu kết quả kinh doanh chung xăng dầu quý IV/2008 của doanh nghiệp bị lỗ, nguyên nhân do tiếp tục tiêu thụ lượng tồn kho diesel thời điểm 16/9/2008 ở các giai đoạn sau giá bán giảm (được Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chấp thuận đăng ký giá) thì doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét cụ thể.

Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), việc ban hành Thông tư này là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn hiện nay, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn về vốn trong kinh doanh; đồng thời định hình kinh doanh theo cơ chế thị trường, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ.