Bộ Y tế đề xuất danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc

ThienNhien.Net – Cà độc dược, cam thảo dây, bạch hoa xà, bọ hung, cóc, hùng hoàng… được Bộ Y tế đề xuất đưa vào Danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam.

Nội dung trên được nêu rõ trong dự thảo Thông tư ban hành Danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam, do Bộ Y tế soạn thảo.

Theo dự thảo, danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam bao gồm Danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam bao gồm danh mục dược liệu độc nguồn gốc từ thực vật 40 loại gồm: cà độc dược, cam thảo dây, dừa cạn, tỏi độc, xoan, ba đậu nam, bạch hoa xà, vòi voi, vạn tuế, tỏi độc…

Dược liệu độc nguồn gốc từ động vật (gồm 5 loại: Bọ hung, ngô công, sâu ban miêu, cóc, toàn yết).

Dược liệu độc nguồn gốc từ khoáng vật (8 loại: bàng sa, duyên đơn, duyên phấn, hùng hoàng, kinh phấn, lưu hoàng, mật đà tăng, thần sa).

Cam thảo dây (Ảnh: vi.wikipedia.org)

Theo thông tin từ Bộ Y tế, danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam được xây dựng dựa trên các căn cứ sau: Bằng chứng khoa học về an toàn và độc tính của dược liệu; tài liệu y văn về sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền, kinh nghiệm sử dụng thuốc cổ truyền tại Việt Nam có thành phần là các dược liệu sử dụng làm thuốc có thể gây ra tác dụng có hại nghiêm trọng đã được biết và/hoặc khuyến cáo có tác dụng này; cơ sở dữ liệu về dược liệu độc ở một số nước trên thế giới; phù hợp với thực tế sử dụng, cung ứng thuốc của Việt Nam.

Dự thảo nêu rõ, dược liệu độc dùng làm thuốc phải được sử dụng, kiểm soát chặt chẽ về liều dùng, đối tượng dùng, đường dùng và phải được chế biến theo đúng các quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế quy định.

Việc kinh doanh, sản xuất thuốc có sử dụng dược liệu trong danh mục dược liệu độc phải thực hiện theo đúng các quy định về dược và các quy định về an toàn và hiệu quả điều trị của thuốc.