Năm 2010: Sẽ trồng mới 370.000 ha rừng

ThienNhien.Net – Đối chiếu với Nghị quyết 73/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2006-2010 của Quốc hội thì nhiệm vụ còn lại của năm 2010 là các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung triển khai trồng mới 370.000 ha rừng.


Liên quan đến vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, kết quả trồng rừng đặc dụng và rừng phòng hộ mới chỉ đạt 84% so với kế hoạch đề ra (nếu tính cả 4 năm thực hiện Nghị quyết 73 thì việc trồng rừng đặc dụng và phòng hộ chỉ đạt 74% kế hoạch).

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần kiểm điểm đánh giá và đề ra các biện pháp tích cực, hiệu quả để hoàn thành kế hoạch trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo các địa phương rà soát lại các điều kiện về đất đai, lao động và các nguồn lực để nhận thêm chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng mới và rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, phấn đấu giao và thực hiện được 7.000 ha trồng rừng còn giao thiếu so với kế hoạch.

Đối chiếu với Nghị quyết 73 của Quốc hội thì nhiệm vụ còn lại của năm 2010 là:
– Khoán quản lý bảo vệ rừng: 1.500.000 ha/năm.
– Khoanh nuôi tái sinh rừng: 668.771 ha.
– Trồng rừng mới: 370.000 ha, trong đó: trồng rừng phòng hộ, đặc dụng: 61.000 ha; trồng rừng sản xuất: 76.000 ha.

Đối với chỉ tiêu khoanh nuôi tái sinh, cần tiến hành rà soát và giao thêm cho các địa phương để thực hiện hết 160.000 ha rừng thuộc kế hoạch chưa phân bổ hết.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần hướng dẫn các địa phương khẩn trương quy hoạch và khôi phục lại diện tích rừng phòng hộ ven biển, vì vành đai rừng phòng hộ ven biển có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn những tác hại của thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra đối với nước ta.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với một số bộ xem xét cân đối đủ vốn cho các địa phương thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao, đặc biệt những tỉnh phải bổ sung kế hoạch trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng và khoanh nuôi tái sinh rừng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng nêu rõ, các địa phương cố gắng phấn đấu đến Quý I/2011 phải hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết 73 của Quốc hội.