Hà Nội sẽ áp dụng mô hình điểm về thức ăn đường phố

ThienNhien.Net – Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội nhằm đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai áp dụng mô hình điểm về thức ăn đường phố tại tất cả các quận, thị xã giai đoạn 2011-2015. Đề án này sẽ do UBND TP. Hà Nội soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2010.


Không chỉ Hà Nội, cũng trong Quý II/2010, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ trình Đề án xây dựng mô hình điểm và triển khai thực hiện phương án quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

Nằm trong kế hoạch vừa được Thủ tướng phê duyệt, Chiến lược quốc gia bảo đảm VSATTP giai đoạn 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2011-2015 sẽ được Bộ Y tế soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay trong quý III/2010.

Năm Đề án khác như: Đề án Tăng cường năng lực Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về ATTP; Đề án phát triển vùng sản xuất nông lâm thủy sản tập trung bảo đảm ATTP; Đề án phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm có nguồn gốc nhập lậu, gian dối thương mại, trong kinh doanh, lưu thông thực phẩm… sẽ do các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ban hành trong năm 2010.

Nâng cao trách nhiệm người kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp… xây dựng chương trình để tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý ATTP một cách thường xuyên với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương; nâng cao ý thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, các bộ liên quan cần tích cực hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực chất lượng, vệ sinh an toàn với các nước phát triển trong cộng đồng EU, Mỹ và một số nước khác; ký kết hiệp định song phương, đa phương công nhận, thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng, an toàn sản phẩm thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm an toàn đối với các nước mà Việt Nam xuất khẩu nhiều thực phẩm như cộng đồng EU, Mỹ, Nga…