Hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững

ThienNhien.Net – Mới đây, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay thứ hai cho Việt Nam từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD, giúp cải cách ngành điện và các dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu vực dễ bị tổn thương ở miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, bắc Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM).


Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc trong tiến trình đạt được vị trí nước có thu nhập trung bình. Cụ thể, Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 1 đã giúp tăng gấp đôi thu nhập cho các hộ gia đình tham gia. Cũng từ dự án này, hơn 350.000 hộ gia đình được hưởng lợi từ các dịch vụ y tế tốt hơn và hơn 118.000 hộ gia đình được tiếp cận nước sạch, cải thiện đáng kể sức khỏe của người dân địa phương.

Tuy nhiên, theo ông Jim Adams, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, thách thức hiện nay của Việt Nam là đảm bảo chất lượng tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Các dự án phát triển của Ngân hàng sẽ hỗ trợ những cải cách quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, tính bền vững và tăng trưởng sạch, đồng thời cũng tạo điều kiện cần thiết cho tăng trưởng lâu dài.

Do đó, để hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững, Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt các dự án về xóa đói giảm nghèo, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng và cải cách ngành điện.

Trên cơ sở thành công của giai đoạn 1, Dự án giảm nghèo các tỉnh miền múi phía Bắc giai đoạn hai, trị giá 150 triệu đô la, cũng sẽ giúp cải thiện và đa dạng hóa sinh kế của người nghèo tại địa phương, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Nó cũng giúp xây dựng năng lực của chính quyền địa phương và cộng đồng để lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế tại địa phương.

Dự án hỗ trợ y tế khu vực Bắc Trung Bộ, trị giá 65 triệu đô la, với mục tiêu tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo, đầu tư nâng cấp năng lực của các bệnh viện huyện và trung tâm y tế dự phòng, đào tạo cán bộ y tế và nâng cấp các trường cao đẳng y tế.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới cũng phê duyệt các dự án: Bổ sung tài chính Dự án Vệ sinh môi trường TP. HCM; Bổ sung Tài chính Dự án Vệ sinh và Cấp nước Nông thôn đồng bằng sông Hồng; và Dự án vốn vay Chính sách Phát triển Cải tạo Ngành điện giai đoạn 1.