VQG Xuân Thủy khó khăn vì nước biển dâng

ThienNhien.Net – Vườn quốc gia Xuân Thủy là một khu rừng ngập mặn lớn nằm ven biển. Nhiều năm qua, nước biển dâng cao đã gây ra nhiều tác động xấu tới môi trường sinh thái và đời sống của người dân sống ở vùng đệm VQG này.


Theo tạp chí Tài nguyên và Môi trường tháng 1/2010, mực nước biển dâng đã làm cho nhiều công trình đã xây dựng thường xuyên bị ngập nước khi triều lên. Vì vậy, không ít công trình đã phải xây mới cho đạt chiều cao tương ứng hoặc điều chỉnh nâng cao công trình, tránh bị ngập.

Không chỉ các công trình xây dựng mà hệ thực vật ven biển có sức chống chịu cao như cây trang, sú, vẹt cũng bị ảnh hưởng, dẫn tới các chức năng ưu việt của rừng ngập mặn như phòng hộ đê biển, cung cấp môi trường sống…bị suy giảm.

Người dân sống dựa vào các đầm tôm, bãi ngao ở vùng đệm của VQG cũng chịu ảnh hưởng xấu khi nước mặn xâm thực ngày càng nhiều khiến năng xuất không ngừng giảm. Ngoài ra, dịch bệnh và tình trạng buộc phải thay đổi cách thức canh tác, nuôi trồng thủy sản cũng gây rất nhiều khó khăn cho bà con.

Trước tình trạng xâm mặn đang gây ra những ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân địa phương và hệ sinh thái khu rừng ngập mặn, VQG Xuân Thủy rất cần những giải pháp hữu hiệu và bức thiết để giải quyết vấn đề này.