Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra nhân tạo

ThienNhien.Net – Trung tuần tháng 11 vừa qua, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tổ chức nghiệm thu dự án “Chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra nhân tạo” do Trung tâm Giống thủy sản An Giang phối hợp với Trung tâm giống Thủy sản Bến Tre thực hiện. Dự án thành công đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh nói chung và đối tượng cá tra nói riêng theo hướng bền vững.


Dự án này được thực hiện trong 2 năm từ tháng 09/2007 đến tháng 09/2009. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 1,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách sự nghiệp khoa học là 499.800.000 đồng.

Đại diện Trung tâm Giống thủy sản An Giang, ông Trần Phùng Hoàng Tuấn đã cho biết dự án được thực hiện ở 2 nội dung: tình hình sản xuất và cung cấp giống cá tra cho người nuôi; đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn cho Trung tâm giống thủy sản có kiến thức ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá tra theo tiêu chuẩn quốc tế SQF 1000CM. Qua đó, rèn luyện kỹ năng sản xuất giống cho cán bộ kỹ thuật; quy trình thủ tục đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế SQF 1000CM trên sản phẩm cá tra bột và cá tra giống; tuyển chọn và nuôi vỗ thành thục cá tra bố mẹ; sinh sản nhân tạo cá tra; ươm cá tra từ cá bột lên giống.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá cao dự án này và cho rằng điều kiện môi trường ở Bến Tre hoàn toàn phù hợp cho việc sản xuất giống cá tra, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao. Trung tâm giống thủy sản Bến Tre hoàn toàn chủ động sản xuất con giống cá tra theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, hình thành hệ thống các cơ sở sản xuất giống cá tra chất lượng theo định hướng phát triển của tỉnh; góp phần phát triển bền vững nghề nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu, tạo được công ăn, việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.