Lồng ghép giáo dục môi trường bền vững vào nhà trường

ThienNhien.Net – Ngày 23 – 24/10 vừa qua, tại thị xã Hà Giang, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang mở lớp tập huấn “Lồng ghép giáo dục môi trường trong trường học dành” cho giáo viên trung học cơ sở 3 xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên); Minh Sơn và Yên Định (huyện Bắc Mê) của tỉnh Hà Giang thuộc vùng đệm Khu bảo tồn loài sinh vật cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca Hà Giang. Dự án được sự tài trợ của Quỹ tài trợ kinh phí nhỏ Rufford.

 

Lớp tập huấn nhằm phát triển và lồng ghép giáo dục môi trường trong trường học, trang bị cho đội ngũ giáo viên địa phương phương pháp truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách hiệu quả, qua đó giúp học sinh có những nhận thức và hiểu biết cần thiết góp phần bảo vệ loài Voọc đặc hữu của Việt Nam cũng như tài nguyên thiên nhiên Khu bảo tồn Khau Ca. 

 

Khóa tập huấn cũng giúp cho giáo viên định hướng được các bài giảng có nội dung lồng ghép, tích hợp giáo dục môi trường, lập kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa chú trọng tới sự quan tâm và trách nhiệm của học sinh vào việc bảo tồn Voọc nói riêng, các loài thú và sinh cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Khau Ca nói chung.

 

“Chương trình tập huấn năm nay, ngoài giáo viên chuyên môn các môn học có nội dung tích hợp giáo dục môi trường (Địa lý, Sinh học…), còn có sự tham gia của giáo viên phụ trách Đoàn – Đội, có hoạt động ngoại khóa nên việc tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường sẽ phong phú hơn, thu hút và tạo nhiều hứng thu cho học sinh hơn” – Cô giáo Nguyễn Thị Thúy –  giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Định tham dự lớp tập huấn cho biết.