Giao hưởng của rừng

Bản giao hưởng của rừng do những chú voọc mông trắng và vượn hót vào sáng sớm tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Vườn quốc gia Cúc Phương (EPRC). Đây là một nơi hiếm hoi mà các loài linh trưởng có được cuộc sống yên bình, an toàn trong môi trường bán hoang dã. Trung tâm này được thành lập vào năm 1993 nhằm bảo tồn và phát triển các quần thể linh trưởng đang bị nguy cấp thông qua nuôi nhốt nhằm tạo nguồn cho các chương trình thả lại tự nhiên. Hiện nay, tại Trung tâm đang có hơn 140 cá thể thuộc 15 loài và phân loài được chăm sóc, bảo vệ. Trong số đó có 6 loài chưa hề có mặt ở bất kỳ cơ sở bảo tồn, nuôi nhốt nào trên thế giới (Chà vá chân xám, voọc mông trắng, voọc Cát Bà, voọc Hà Tĩnh, voọc đen, voọc Lào).