Xử phạt Công ty Bia Thanh Hóa gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần bia Thanh Hóa vì đã có vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với mức phạt 40 triệu đồng.


Công ty Cổ phần bia Thanh Hóa, địa chỉ tại Phố Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, đã không thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt; cụ thể là xả nước thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 5 dến 10 lần trong trường hợp nước thải từ 50m3/ngày đến dưới 5.000m3/ngày.

Ngoài mức phạt 40 triệu đồng, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa còn phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đã được đoàn thanh tra yêu cầu, đảm bảo đúng các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nghiêm cấm xả nước thải sản xuất chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép ra ngoài môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

Công ty cổ phần bia Thanh Hóa là đơn vị vừa rút khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo QĐ 64/2003 của Chính phủ.