Thu hồi 1.688ha rừng đặc dụng cảnh quan Ðray Sáp

ThienNhien.Net – Ủy ban nhân dân tỉnh Ðắc Nông vừa có quyết định thu hồi 1.688,5ha rừng đặc dụng và đất lâm nghiệp thuộc khu rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, huyện Krông Nô từ Công ty Thương mại và Du lịch tỉnh Ðắc Nông.

Báo Nhân Dân ngày 16/11/2010 dẫn số liệu điều tra của cơ quan chức năng từ năm 2004 – 2009 cho biết, sau khi được giao quản lý rừng đặc dụng cảnh quan Đray Sáp, Công ty Thương mại và Du lịch Ðác Nông đã không làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng khiến 253ha rừng bị khai thác trái phép, chỉ tính riêng bốn tháng đầu năm 2010 đã có thêm 16,5ha rừng bị phá.

Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Nông đã quyết thu hồi toàn bộ diện tích rừng đã giao cho Công ty Thương mại và Du lịch trước đó để giao lại cho Chi cục Kiểm Lâm và Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô quản lý nhằm bảo vệ tốt hơn diện tích rừng hiện còn đồng thời thực hiện các biện pháp phục hồi diện tích rừng đã mất.