Ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng thủy sản

ThienNhien.Net – Thái Nguyên hiện có trên 4.500 ha mặt nước đang được khai thác để nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng thu hoạch gần 4.200 tấn. Giá trị sản xuất thuỷ sản của tỉnh chiếm gần 4% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều loại thuỷ sản có giá trị. Hàng năm, Trung tâm sản xuất trung bình được 130 triệu con cá bột và gần 11 triệu con cá giống các loại cùng nhiều dự án nuôi trồng thuỷ sản khảo nghiệm thành công được triển khai rộng rãi.


Điển hình là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc sản xuất cá chép V1 thay thế giống cá chép bố mẹ địa phương. Sau 2 vụ sản xuất, Trung tâm đã thu được trên 3,6 triệu con cá chép bột và gần 1 triệu con cá giống, cung cấp 880.000 cá giống tốt cho các hộ nuôi cá thương phẩm. Theo đánh giá, đàn cá bố mẹ hậu bị có khả năng sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện môi trường nước trong các ao nuôi thủy sản của Thái Nguyên. Dự án đã tạo ra nhiều mô hình điểm để các trại sản xuất giống và các hộ sản xuất cá giống khác trong tỉnh tham quan học tập. Từ đó đã nhân rộng ra các huyện Phú Bình, Đại Từ, Phổ Yên, thị xã Sông Công.

Với sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia, hàng năm Trung tâm Thuỷ sản tỉnh mở 40-50 lớp tập huấn cho nông, ngư dân để chuyển giao kỹ thuật nuôi thuỷ sản. Từ đó giúp người nuôi cá nâng cao nhận thức và kiến thức để người dân thay đổi tập quán từ thả cá sang nuôi cá, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích mặt nước.

Hiện tại, Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đang triển khai thực hiện đề án qui hoạch và phát triển nuôi trồng thủy sản trên qui mô toàn tỉnh. Mục tiêu của đề ăn góp phần xóa đói, giảm nghèo cho kinh tế hộ và tạo nguồn thu đáng kể vào kế hoạch phát triển kinh tế của mỗi địa phương.

Theo kế hoạch, đến năm 2011, Thái Nguyên phấn đấu đưa mức tăng trưởng thuỷ sản đạt 12%/năm, giá trị sản lượng sẽ đạt 7.015 tấn. Để đạt được mục tiêu này, Trung tâm Thủy sản Thái Nguyên sẽ tăng cường sản xuất con giống, mở các lớp tập huấn cho các hộ về kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản nhằm nâng cao chất lượng con giống, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương cách tổ chức quản lý, sản xuất phù hợp đối với diện tích mặt nước để mang lại hiệu quả kinh tế cao.