Phát triển CDM để giảm lượng khí thải

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Môi trường Việt Nam (RCEE), hiện mỗi năm Việt Nam thải ra bầu khí quyển khối lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tương đương 103,8 triệu tấn khí CO2, trong đó nông lâm nghiệp chiếm gần 70%.

Tuy nhiên, lĩnh vực mà nếu đầu tư theo CDM sẽ giảm nhanh lượng khí thải nhất hiện nay là ximăng, sản xuất gạch ngói, gốm sứ, rác thải tập trung và ngành điện. Việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở các nước phát triển rất khó khăn và tốn kém hơn các nước đang phát triển như trường hợp của Việt Nam.

Và do vậy các nước này mới bỏ tiền đầu tư công nghệ và mua lượng giảm khí thải ở các nước đang phát triển để đạt chỉ tiêu giảm phát thải theo cam kết của Nghị định thư Kyoto.

Để thực hiện các biện pháp giảm khí thải, RCEE đang phối hợp với Bộ TN&MT thực hiện một số dự án CDM mang tính trình diễn cho các doanh nghiệp và tích cực tiếp thị đến các nước giàu để đầu tư và mua lại lượng giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở Việt Nam.

Trước mắt, RCEE đang tư vấn cho điện lực Việt Nam xây dựng các nhà máy điện khai thác năng lượng gió ở các tỉnh phía nam; dự án sử dụng khí biogas chạy lò hơi ở nhà máy sản xuất cồn Lam Sơn; dự án thay thế chất đốt củi gỗ ở các lò gạch thủ công của tỉnh Hải Dương bằng khí gas.