Nâng cao năng lực thích ứng thiên tai ở miền Trung

ThienNhien.Net – Ngày 09/07, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại khu vực miền Trung”.


Hội thảo tập trung các nội dung chính như: quản lý thiên tai dựa trên cơ sở cộng đồng, việc kiểm soát xói lở bờ sông, một số vấn đề về biến đổi khí hậu. Đáng chú ý là Dự án nhấn mạnh đến sự tham gia của cộng đồng trong việc phòng chống thiên tai. Người dân ở vùng bị lũ lụt nên được tham gia từ khâu quy hoạch các công trình chống lũ bão cho đến duy tu, bảo dưỡng các công trình này.

Tại Hội thảo, các chuyên gia Nhật Bản cũng giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Theo đó, JICA hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ địa phương làm công tác phòng chống lũ bão dưới hai hình thức: đào tạo tại lớp học và thực địa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học cho biết, miền Trung là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Khu vực chứa đựng tất cả các loại hình thiên tai của cả nước như: lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Việc triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tại tại khu vực miền Trung” sẽ góp phần quan trọng giảm nhẹ thiên tai tại miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Từ đó, Việt Nam sẽ triển khai, nhân rộng thành công mô hình Dự án ra các địa phương khác trong cả nước.