Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ

ThienNhien.Net – Xác định giải pháp công trình tiêu nước, chống ngập úng khu vực nội thành Hà Nội thuộc hệ thống sông Nhuệ; tiêu nước chống úng ngập các khu vực dân cư nông thôn, các khu công nghiệp trên địa bàn và tiêu nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đó là mục tiêu của Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ với tổng kinh phí đầu tư khoảng 13.700 tỷ đồng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hệ thống sông Nhuệ được giới hạn bởi đê sông Hồng ở phía Bắc và phía Đông, đê sông Đáy ở phía Tây và sông Châu Giang ở phía Nam, bao gồm đất đai của 20 quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích tự nhiên toàn hệ thống là 107.530 ha.

Theo quy hoạch sẽ có 3 vùng tiêu. Vùng bơm tiêu trực tiếp ra sông Hồng bao gồm các quận, huyện của thành phố Hà Nội. Vùng bơm tiêu trực tiếp ra sông Đáy gồm các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, một phần diện tích huyện Từ Liêm, quận Hà Đông, các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên của thành phố Hà Nội và một phần diện tích huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Vùng tiêu nước vào sông Nhuệ, sông Châu gồm một phần các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai của thành phố Hà Nội và một phần huyện Duy Tiên, Kim Bảng và thành phố Phủ Lý của tỉnh Hà Nam.

Tiêu chí tiêu nước tại khu vực nội thành Hà Nội là mưa giờ nào tiêu hết giờ ấy; khu vực ngoại thành Hà Nội và các khu vực khác với tiêu chí lượng mưa 3 ngày, tiêu 5 ngày.

Quy hoạch tập trung vào việc xây dựng các công trình tiêu nước quan trọng như trạm bơm Liên Mạc I, Liên Mạc II, công suất 170 m3/s, tiêu nước cho 9.200 ha, trạm bơm Nam Thăng Long, công suất 9 m3/s, tiêu nước cho 450 ha, trạm bơm Yên Nghĩa, công suất 120 m3/s, tiêu nước cho 6.300 ha….