Chuyển giao công nghệ và phát triển nông lâm nghiệp Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Trong một vài năm trở lại đây, khu vực Tây Nguyên cũng được coi là một trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước, với nhiều lợi thế về tài nguyên và phát triển nông – lâm nghiệp. Do đó, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học cũng như chuyển giao công nghệ tại khu vực này có ý nghĩa quan trọng. Vừa qua, ngày 29/06, Hội thảo “Chuyển giao công nghệ và phát triển nông – lâm nghiệp vùng Tây Nguyên, hiện trạng và một số định hướng giải pháp” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tại hội thảo, các tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung đánh giá sâu về hiện trạng công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học – công nghệ vùng Tây Nguyên; đồng thời thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Các nhà khoa học, các chuyên gia đã đề xuất khung chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2015.

Trong thời gian qua, tại các tỉnh Tây Nguyên, công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã được chú trọng và đã đem lại những kết quả khả quan, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực III.

Theo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, để đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ và phát triển nông lâm nghiệp Tây Nguyên trong thời gian tới cần tháo gỡ các khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nâng cao trình độ nhận thức của đồng bào. Cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chọn tạo và nhân giống cây trồng, vật nuôi để tìm ra các loại cây, con mới thích nghi với từng tiểu vùng sinh thái, kết hợp với việc bảo tồn, khai thác có hiệu quả nguồn gen bản địa trong các sản phẩm nông lâm nghiệp mang tính đặc thù của Tây Nguyên.