Tuổi trẻ Bến Tre nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Từ ngày 01/01/2009 đến 30/12/2009, Đoàn thanh niên Thị xã Bến Tre đã triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Thị xã”. Bí thư Thị xã Đoàn Phạm Thị Thanh Thảo cho biết, dự án này nhằm mục tiêu góp sức cùng cộng đồng tham gia giải quyết vấn đề tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, trước mắt là dành cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn Thị xã.

Dự án sẽ được thực hiện thông qua phong trào đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện, phát huy nội lực đoàn viên, thanh niên. Bảo vệ môi trường là 1 trong 3 nội dung trọng tâm mà Tỉnh ủy đã chỉ đạo tập trung thực hiện.

Các nội dung chính của dự án bao gồm: Xây dựng “Chương trình giáo dục, tuyên truyền về bảo vệ mội trường” bằng việc “thay đổi hành vi” để có một cộng đồng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng được tuyên truyền, giáo dục thực hiện tốt nếp sống văn minh, rèn luyện ý thức, hành vi tốt trong việc bảo vệ môi trường sống, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thành lập câu lạc bộ “Phóng viên trẻ vì môi trường”, thành viên của CLB là đoàn viên, thanh niên với công việc đi sâu tìm hiểu, phát hiện các vấn đề môi trường đang bức xúc, những tấm gương làm tốt công tác bảo vệ môi trường, những tập thể, cá nhân gây tác hại xấu đến môi trường. Mít tinh, diễu hành tuyên truyền qua các tuyến đường trong địa bàn Thị xã Bến Tre; phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ dân. Tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Vì màu xanh quê hương”, liên hoan đội tuyên truyền măng non, đội tuyên truyền thanh niên với chủ đề “Ô nhiễm môi trường nỗi lo không của riêng ai”. Thực hiện nội dung tuyên truyền thông qua các tiểu phẩm, chương trình văn nghệ với chủ đề “Chung tay hướng đến thành phố Bến Tre sạch đẹp, văn minh” tại các điểm đen ở phường Phú Khương và phường 7. Thực hiện chương trình phát thanh thanh niên “Chung tay hướng đến thành phố Bến Tre văn minh và sạch đẹp”.

Dự án có thể tác động về mặt kinh tế – xã hội của tỉnh, mang lợi ích cho khoảng 57.000 thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và người dân tại các điểm đen. Dự án này có khả năng nhân rộng, có thể áp dụng ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Kinh phí để thực hiện dự án là 329.800.000 đồng, trong đó Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ gần 150 triệu đồng.